MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE

Številne raziskave in praktične izkušnje kažejo, da ima denarno nagrajevanje omejen vpliv, ker pogosto deluje kot faktor nezadovoljstva in ne motivacije. Način nedenarnega nagrajevanja je zato pomemben del tako kadrovskega kot prodajnega sistema v podjetjih. V sozvočju z ustreznim voditeljstvom, učinkovito organiziranostjo, kompetencami in primerno organizacijsko kulturo lahko bistveno prispeva k uspešnosti organizacije.

Si želite bolj učinkovitih sodelavcev ali prodajne mreže? Naučite se motivirati vaše sodelavce brez da bi se pogovarjali o denarju.

Kako?  Pokličite nas za pogovor o tem, kako lahko skupaj ustvarimo celosten sistem nagrajevanja. 

Dober začeten korak pa so tudi vse vrste team building programov, vključno z bolj spektakularnimi doživljajskimi programi kot strokovnimi delavnicami na temo motivacije.

Primerne delavnice:

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.